Duyệt bởi
Danh mục: Bài Giảng Phật Pháp

Bài Giảng Phật Pháp

Đức Phật Quan Thế Âm

Đức Phật Quan Thế Âm

Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”) là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong Phật giáo Nguyên thủy.   Mọi người thường nghĩ rằng Đức Phật…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Vũ điệu Mandala Ngũ Trí Phật – Gia trì thành tựu lợi ích chúng sinh

Vũ điệu Mandala Ngũ Trí Phật – Gia trì thành tựu lợi ích chúng sinh

Vũ điệu Mandala Ngũ Trí Phật là nghệ thuật giác ngộ vô cùng đặc biệt, ấn tượng, cao siêu và thâm diệu của Kim Cương thừa, được cử hành nhằm chuyển tải năng lực mạnh mẽ của trí tuệ thần lực gia trì giác ngộ, không chỉ lợi ích cho người tham dự và miền đất cử hành nghi lễ mà còn giúp vô số chúng sinh giải trừ những điều không lành, tai nạn, năng lượng tiêu cực và…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Duyên khởi Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ

Duyên khởi Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ

Nguyên lý duyên khởi trong giáo pháp đức Phật Trong kinh A-hàm đức Phật nói: “Thế nào là nguyên lý Duyên khởi? Nghĩa là do duyên với Vô minh mà Hành khởi sinh, dù Phật có ra đời hay không ra đời, nguyên lý ấy vẫn thường trú, vẫn an trú trong pháp giới. Như Lai tự mình chiêm nghiệm nguyên lý ấy để giác tri, để thành tựu Vô thượng Bồ-đề, rồi tuyên thuyết, rồi khai thị, rồi hiển…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Thiết lập mối quan hệ Thượng sư – đệ tử

Thiết lập mối quan hệ Thượng sư – đệ tử

Sau nhiều thiện xảo công phu tìm cầu được Thượng sư bên ngoài, bạn phải nhất tâm tinh tiến theo những khai thị của các Ngài. Bạn không được có những hoài nghi về việc thực hành hay việc tuân theo lời giáo huấn của các Ngài, bởi nếu bạn khởi nghi ngờ thì đó sẽ là một chướng ngại to lớn trên con đường tu tập. Vì vậy, sau khi tìm cầu được Thượng sư bên ngoài chúng ta…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ý nghĩa của vũ điệu Kim Cương Thừa

Ý nghĩa của vũ điệu Kim Cương Thừa

Những chư vị Phật bản tôn đó nhảy múa theo hàng nghìn giai điệu oai nghiêm khác nhau, diễn tả vô số những hoạt động lợi tha của Đức Phật. Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ VI trước Công Nguyên, khi Thái tử Tất Đạt Đa thành tựu giác ngộ và trở thành Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Từ lúc thành đạo cho đến khi nhập Niết bàn, Đức Thế Tôn không…

Đọc Thêm Đọc Thêm

KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠ

KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠ

I Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0189 Nguyên tác Hán ngữ [1] [2] [3] [4] Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng pháp sư Cầu-na-bạt-đà-la, người Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Quyển 1 Tôi được nghe như vầy: Một thời Phật cùng chưTỳ-kheo trú ở vườn Trúc tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Các vị Tỳ-kheo mỗi sáng thường mặc ca-sa, ôm bình bát đi vào thành…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Thực hành Phật pháp không đi tìm sự bình an tạm

Thực hành Phật pháp không đi tìm sự bình an tạm

Nhiều người bạn cùng khổ đã đến học thực hành pháp với tôi và sau đó tôi nhận thấy có một số vấn đề phát sinh như có một số người sợ rằng khi không được ở gần tôi thì sẽ không thực hành được hay thực hành không đúng cách. Nếu là người ở Băng Cốc thì cảm thấy an tâm hơn vì để gặp lại tôi là một điều không khó lắm. Nhưng nếu là người ở nước…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Triết học Phật giáo trong đời sống

Triết học Phật giáo trong đời sống

Việt Nam, là một quốc gia nằm trong vùng Đông Nam Châu Á, Bắc giáp với Trung Hoa, Đông và Nam giáp với Biển Nam Hải, phía Tây giáp với Lào và Campuchia; diện tích: 329.556 km2, dân số 70 triệu người; mật độ dân cư: 224 người/km2; dân số dưới 15 tuổi: 39, 2%; tuổi thọ trung bình: 62,7 tuổi; tử suất trẻ em: 59%; học sinh cấp Trung học : 46,9%; tôn giáo chính: Phật giáo ( những tôn giáo nhỏ khác là Khổng, Lão, Cao Đài, Hòa Hảo, Ky Tô, Tin Lành…); thể chế chính…

Đọc Thêm Đọc Thêm

 Quy y là bước đi của giác ngộ

 Quy y là bước đi của giác ngộ

Quy y còn được gọi là quy đầu, ngưỡng trượng, y thác. Quy y trong Phật giáo có nghĩa là quy y Tam bảo. Nghĩa là y thác vào Phật, Pháp, Tăng ba ngôi có thể bảo hộ che chở, cũng gọi là Quy y Tam Bả “Quy y” là một trong những thuật ngữ đặc trưng của đạo Phật. Sự thực hành đặc biệt về Quy y trong Phật giáo là một điểm khởi đầu của con đường tâm…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Thần Chú Lăng Nghiêm

Thần Chú Lăng Nghiêm

Giảng giải chú Lăng Nghiêm Giảng giải chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa CHÚ LĂNG NGHIÊM – HT TUYÊN HÓA GIẢNG Chú Lăng Nghiêm là Chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các Chú. Bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật Pháp. Chú này chia làm năm bộ : Kim Cang bộ, Bảo Sinh bộ, Liên Hoa bộ, Phật bộ và Nghiệp bộ. Năm bộ Kinh này thuộc về năm phương : 1….

Đọc Thêm Đọc Thêm

You cannot copy content of this page