THẦN CHÚ GIA TRÌ SÂU CHUỖI TRÀNG HẠT

THẦN CHÚ GIA TRÌ SÂU CHUỖI TRÀNG HẠT

 KHI BÂT ĐẦU VÀO ĐÀN TRÀNG TỤNG CHÚ SẼ ĐƯỢC TĂNG LÊN HÀNG TRIỆU LẦN ..
Trì 7 lần rồi thổi vào chuỗi đặt trong lòng bàn tay bạn. Tăng trưởng công đức của trì tụng câu chú lên Một tỷ lần.
Để gia trì, ban phước cho xâu chuỗi trước khi bắt đầu tụng niệm Bổn Tôn của hành giả, hãy tụng thần chú này. Năng lực những thần chú của hành giả sẽ được tăng trưởng gấp. Tụng những thần chú này 7 lần, thổi vào chuỗi làm tăng túc số một biến tụng lên một tỷ lần biến.
Thần chú bằng chữ Tây Tạng và tiếng Phạn:
ཨོྃ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་ཝ་རྟ་ཡ་ཧྰུྃ།
Om Ruchira Mani Pravartaya Hum
Phiên Âm Việt:
Ôm, Rù Tre Rà, Ma Ni, Pra Va Tha Dà, Hùng
Thần chú bằng tiếng Tây Tạng:
Om Rutsira Mani Trawa Taya Hum
Trước khi sử dụng tràng bạn nên xúc miệng và rửa tay. Sau đó, với niềm kiêu hãnh Kim cương, bạn hãy quán tự thân là Bản tôn, bạn đặt chuỗi tràng trong lòng bàn tay trái, đặt hạt Guru ở chính giữa theo trục thẳng đứng và trì tụng các chân ngôn tăng trưởng công đức và gia trì tràng.
Chân ngôn tăng trưởng công đức:
OM SAMBHARA SAMBHARA BI MANA SARA MAHA DZAM BHA HUNG
OM SAMARA SAMARA BIMANA SAKARA MAHA DZAWA HUNG
(7 biến)
Gia trì chuỗi tràng:
OM ROU TSI RA MANI PRAWAR DANAYÉ SOHA
(7 hoặc 21 biến)
  42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi
Bình luận đã bị đóng.
You cannot copy content of this page