Duyệt bởi
Danh mục: Kinh phật

Kinh phật

Đại bi phát nguyện

Đại bi phát nguyện

Chú Đại Bi là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát nói tại pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chú Đại Bi có thể tẩy trừ phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh. I. Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ.Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu. Bạn có thể đối trước bàn…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà

Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Ðộc tại nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Ðại Tỳ kheo câu hội, đều là bậc A La Hán, mọi người đều quen biềt, như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma…

Đọc Thêm Đọc Thêm

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ

Trì tụng minh chú Om mani padme hum [Án ma ni bát di hồng] là một việc rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang ý nghĩa thâm sâu quảng đại vô cùng. Âm thứ nhất, OM, là tổng hợp của ba mẫu tự A, U và M, tượng trưng cho thân miệng ý ô nhiễm của người tụng chú, đồng thời cũng tượng trưng cho thân miệng ý thanh tịnh của Phật đà. Có thể nào chuyển thân miệng ý ô nhiễm thành thân miệng ý thanh tịnh được không? hay đây là hai phạm…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Tâm bất an vạn bất thần

Tâm bất an vạn bất thần

1. Bệnh tật trong cơ thể và những nỗi đau tinh thần. 2. Tham muốn – không đạt được những mong cầu của bản thân, phải sống trong những hoàn cảnh bất như ý, phải lìa xa những gì mình yêu quý. 3. Ý thức bám chấp vào “bản ngã” hay về bản tính của mình – do bám chấp vào quan điểm cho rằng lẽ ra mình phải là người tốt hơn, được nhiều người yêu mến hơn, thành…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

 Kinh Dược Sư với tên gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Trang. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 1) Bản dịch đời Đông Tấn (năm 317-322) của ngài Miên thi-lợi Mật-đa-la; 2) Bản dịch đời Lưu Tấn (năm 457) của ngài Huệ Giản; 3) Bản dịch đời Tùy (năm 615) của ngài Đạt-ma-cấp-đa; 4) Bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh (năm 707)….

Đọc Thêm Đọc Thêm

Buông bỏ bản ngã bám chấp

Buông bỏ bản ngã bám chấp

Là một người hướng đạo tâm linh, tôi đi khắp nơi trên thế giới, lắng nghe mọi người chia sẻ những khó khăn và cố gắng tìm ra lối thoát tinh thần cho họ. Mặc dù thế giới này đầy rẫy những thảm họa thiên tai, nghèo đói, chiến tranh xung đột, nhưng tôi nhận thấy phần lớn những khổ đau mà con người phải gánh chịu lại bắt nguồn từ tâm bám chấp vào tiền tài, danh vọng, hay…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Việt

Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Việt

Nam-mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ A di rị đa tất đam bà tỳ A di rị đa tì ca lan đế A di rị đa, tì ca lan đa Dà di nị dà dà na Chỉ đa ca lệ ta bà ha. Chú Vãng Sanh – Thầy Thích Trí Thoát Chú Đà Ra Ni bằng tiếng Phạn: Namo Amitābhāya Tathāgatāya Tadyathā: Amṛtabhave Amṛtasaṃbhave Amṛtavikrānte Amṛtavikrāntagāmini…

Đọc Thêm Đọc Thêm

con đường tu tập của Kim Cương thừa

con đường tu tập của Kim Cương thừa

Đề cập đến con đường tu tập của Kim Cương thừa, chúng ta không thể không nhấn mạnh ý nghĩa quán đỉnh và các mục đích cũng như phương tiện của quán đỉnh qua ba loại quán đỉnh Thân – Khẩu – Ý. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cử hành nghi thức quán đỉnh cho Phật tử Việt Nam Đầu tiên là Quán đỉnh Thân. Với việc thọ nhận quán đỉnh Thân, bạn được Thượng sư cho phép thực hành…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni, là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh Hán dịch: Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma Thiển giảng: Vạn Phật Thánh Thành, Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tựa của Kinh là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Bát thức tâm vương toàn tập

Bát thức tâm vương toàn tập

Tâm chúng ta luôn tạo ra vô minh và nghi ngờ, vì vậy thật khó có thể thấu hiểu ý nghĩa đích thực của tâm. Do chúng ta không hiểu tâm là gì, Đức Phật đã giải thích về tâm dựa trên hoạt động của sáu thức hoặc tám thức. Khi thấu hiểu giáo lý về tâm theo quan kiến Phật giáo, chúng ta sẽ biết trân trọng bản chất thực sự của chúng sinh. Khi nói về tâm, chúng…

Đọc Thêm Đọc Thêm

You cannot copy content of this page